Organize/vi

From Wikipedia 10
Jump to navigation Jump to search
Bạn muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Wikipedia? Chúng tôi có thể giúp.
Liệt kê các sự kiện của bạn bằng cách làm theo những bước dưới đây để tổ chức một cách công khai và nhận sản phẩm kỉ niệm miễn phí, ấn phẩm, và nhiều hơn nữa.
Bước 1: Kiểm tra danh sách sự kiện

Hãy chắc rằng không có sự kiện nào đã có sẵn tại địa phương của bạn bằng cách duyệt danh sách tại Trang Chính.

Bước 2: Tạo trang sự kiện của bạn

Tạo một trang về các sự kiện của bạn bằng cách thêm tên địa điểm vào khung dưới (ví dụ: "Hà Nội"). Rồi nhấp chuột vào nút "Tạo sự kiện của bạn".

Bước 3: Thêm sự kiện của bạn vào danh sách

Thêm sự kiện của bạn vào danh sách để gây sự chú ý.

Tài nguyên tổ chức

Trang web này là một điểm liên hệ qua lại cho phép mọi người biết về những gì bạn đang làm, làm thế nào họ có thể tham gia hay làm tình nguyện viên, nhận áo thun kỷ niệm và các sản phẩm khác.

Thực hiện công khai và liên hệ để giúp đỡ

Nếu bạn vừa tạo ra danh sách sự kiện của bạn tại đây, trên Wikipedia 10, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn nhằm giúp đỡ quảng bá sự kiện của bạn nếu bạn cần. Chúng tôi sẽ cho in một tập hồ sơ để bạn có thể tải về sớm.

Nhận sản phẩm kỉ niệm miễn phí

Chúng tôi sẽ có áo thun miễn phí, nút bấm, nhãn dán và các sản phẩm kỷ niệm khác để sự kiện của bạn có cái gì đó mà chia sẻ với mọi người. Tất cả chúng tôi cần gửi cho bạn một công cụ tuyệt vời là danh sách các sự kiện trên wiki này. Chúng tôi sẽ liên hệ với ban tổ chức sự kiện (thông tin liên lạc phải là một phần trong danh sách của bạn) để biết thêm chi tiết về nơi nào/khi nào để gửi nó.

Nếu bạn muốn tạo ra một sản phẩm của riêng dự án địa phương của bạn dựa theo giấy phép miễn phí của những mẫu thiết kế có sẵn, chúng tôi hoan nghênh điều đó.

Hãy giữ liên lạc

  • Sau khi đã thêm sự kiện của bạn vào danh sách, vui lòng tham gia miễn phí vào Mailing List (danh sách thư của Wikimedia) để cập nhật vào ngày kỷ niệm lần thứ 10.
  • Nếu bạn có thắc mắc về cách mà Wikimedia Foundation có thể trợ giúp sự kiện của bạn, đừng ngần ngại liên hệ với nhân viên Steven Walling đến từ Foundation's Community Department (Ban Cộng đồng của Foundation).