Hyderabad

From Wikipedia 10
Charminar-Landmark of Hyderabad
Wikipedia 10 years Celebrations cake

Hyderabad (హైదరాబాద్), Andhra Pradesh, India

Date
23 January 2011, Sunday
Description

Wikipedia celebrates its tenth anniversary globally on the 15th of January 2011. Wikimedia will celebrate this milestone with volunteers, donors, and other supporters on six continents. From the launch of a new outreach project in Kenya to a film screening in Tel Aviv, there are currently 110+ events planned worldwide. Our celebration events are open to participation by anyone who wants to join in reflecting on our collective accomplishments and goals for the future.

Wikipedians and well wishers in India are celebrating the tenth anniversary in a big way, with celebrations being planned 60+ cities across India. Bangalore event happened on 15 Jan 2011. It was a huge success with approx 250 participants representing all Indian languages and key interest areas.

As part of the celebrations, we are organising meetup with forenoon session on Telugu and afternoon session on English and other wikis in Hyderabad on Saturday the 23rd of Jan, 2011. We expect it to be attended by about 100 Wikipedia enthusiasts. We intend to connect Wikipedians with the general public and other focus groups in the city. There would be sessions to introduce Wikimedia projects to the public with a view to spur both consumption and creation of knowledge on various Wikimedia projects. There would also be updates from various Wikimedia projects as well as discussions on improving outreach in Hyderabad and Andhra Pradesh. We expect active Wikipedians, academia and any one interested in Wikipedia to participate in the event. In addition, we believe there will be much interest from the Free and Open Source communities and other professionals.

Venue

Honeypot IT Consulting Private Limited,
6-2-46, Moin Court, Advocates Colony,
AC Guards, Hyderabad.
(Google Map)

Organizers
Discussions should be posted to WikiMedia Hyderabad mailing list.

Program Details/కార్యక్రమ వివరాలు

 • 23rd January 2011, Sunday

తెలుగు వికీ (Telugu Wiki)

సమయం: 09:45 ఉ - 12:30 సా

 • 09:45 - 10:00 కార్యక్రమంలో పాల్గొనేవారిపేర్లు నమోదు, ప్రణవ్
  • పరిమిత సంఖ్యలో వికీపీడియా దశాబ్ది వుత్సవాల సామాగ్రి టీ షర్టులు, పిన్నులు మొదట వచ్చిన వారికి మొదట ప్రాతిపదికన టీ షర్ట్ సైజు సరిపోవుట దృష్టిలో వుంచుకొని పంచబడును
 • 10:00 - 10:05 స్వాగతం .. వీవెన్ /శిరీష్ కుమార్
 • 10:05 - 10:15 వికీపీడియా దశాబ్ది అవలోకనం/వీడియో ప్రదర్శన ..రహ్మన్
 • 10:15 - 10:20 కేక్ కోయుట, వికీపీడియా ఈ వారం వ్యాసాలు మరియు లిబ్రెఆఫీసు అనువర్తనముల సిడి విడుదల..
 • 10:20 - 10:45 తెలుగు వికీపీడియా మరియు సోదర ప్రాజెక్టుల పరిచయం ..రహ్మన్
 • 10:45 - 10:55 వికీపీడియా భారతీయ చాప్టర్, ప్రగతి .. అర్జునరావు చెవల
 • 10:55 - 11:10 టీ విరామం
 • 11:10 - 11:30 వికీ వ్యాసాలు రాయటం మరియు తోడ్పడే అవకాశాలు (ప్రదర్శన) ..వీవెన్
 • 11:30 - 12:25 వికీపీడియా గురించి కంప్యూటర్ పై అనుభవం .. (e-తెలుగు ఔత్సాహికులు తోడ్పడతారు)
 • 11:30 - 12:25 సాధారణ చర్చ (
  • తెవికీ మరియు వికీను ప్రజలకు మరింత దగ్గరగా తీసుకుపోవడం, అవగాహనా సదస్సులు నిర్వహించడం.
  • తెలుగు సాహిత్యమును వీలైనంత వరకూ వికీసౌర్స్ లో పెట్టటం.
 • 12:25 - 12:30 వందనసమర్పణ, శ్రీనివాసరాజు దాట్ల

English and other Wikis

Time: 02:00 pm - 04:20 pm

 • 02:00 - 02:15 Registration, TBD
  • Limited quantity of Wikipedia Ten merchandize T shirts and pins will be distributed to the registrants on first come first served basis considering the available T shirt sizes.
 • 02:15 - 02:20 Welcome ..Praveen
 • 02:20 - 02:30 Wikipedia Tenth Anniversary Overview/Videos ..Praveen Illa
 • 02:30 - 03:00 Experiences with Wikipedia .. MS Praveen
 • 03:00 - 03:20 Telugu wiki in 2010,Introduction to Wikipedia and sister projects .Rahman
 • 03:20 - 03:30 Tea break
 • 03:30 - 03:45 How to write your first wikipedia article .. Praveen MS
 • 03:45 - 04:10 Hands on Sessions .. e-Telugu Volunteers
 • 04:10 - 04:25 Discussion
  • To grow the existing community in Hyderabad
  • To have more articles about AP and Hyderabad in particular
  • To have new categories like modern Telugu poets etc.
 • 04:25 - 04:30 Vote of thanks .. Rahman

Pre registration

There is no registration fee to attend the event. Pre registraton by updating your name at the appropriate category (morning/evening/both) is strongly encouraged to help in planning. If you are interested in volunteering, please add your name in the volunteer section that follows this section also.

Morning Session

 • About 50 Bloggers/Journalists/Writers are attending the event,
 • All other attendees are also welcome.

Afternoon Session

Both Sessions

 • Veeven
 • Arjunaraoc 22:29, 18 January 2011 (UTC)
 • C B Rao
 • Praveen Illa
 • Pranav
 • Rahmanuddin
 • Kashyap
 • Chakravarti
 • Sirish kumar
 • Surya Teja Adury suryateja.aduryatin.com non-wikipedian
 • Shakthi Kannan
 • Srinivasa
 • Vijay katta
 • Ananthula Srikar
 • Akula Sravani
 • Korukonda Raghuram
 • Gunda Anil Babu
 • Sreeramulu Umakanth

Volunteers

Telugu Wikipedians

Other wikipedians

[[:en:Vamsi krishna Vamshi228atyahoo.co.in]]

Non wikipedians

 • Balagangadharj
 • Sravan
 • kaushik
 • Ginjupalli Srikanth

Reports

Telugu session

We had good celebration with cake cutting and release of CD containing Telugu Wikipedia Main page articles snippets (more than 170 or so), featured pictures and Firefox Telugu 4.0 beta(Windows) and Libreoffice 3.3 RC3 version (Windows, Debian packages). Over 27 people attended. This included Telugu professors, Doctors, Bloggers. Some people travelled all the way from Nellore and other places away from Hyderabad to participate in the function. This included introduction with focus on what each one is doing for the language. Live demonstration and practical sessions (brief) were also held.

English and other wiki sessions

English and other Wikis. We had participation mainly from students. Of the total 17, the students must be about 10. There were live demonstration and practical sessions. We were pleasantly surprised when two students of ninth class showed up and started creating/editing pages for their schools.

Album links

Arjunarao's album