Jump to content

Thailand

From Wikipedia 10
(Redirected from Chiang Mai)
10 ปี วิกิพีเดีย
10 ปี วิกิพีเดีย

เนื่องด้วย วันเสาร์ที่ 15 มกราคมนี้ ในปี พ.ศ. 2554 เป็นวันดี วันเกิดครบรอบ 10 ปีของสารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดีย เลยถือเป็นโอกาสอันดีร่วมสังสรรค์ เจอหน้า พบปะกันครับ

รายละเอียด

วันที่
15 มกราคม 2554
รายละเอียด
ปาร์ตี้ฉลอง 10 ปีวิกิพีเดีย เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
จัดโดย
Chiang Mai Creative City
เชียงใหม่ - ร้านบริเวณถนนนิมมานเหมินท์ Facebook Event เชียงใหม่
กรุงเทพ ยังไม่มี

แหล่งข้อมูลอื่น